Nhận Định Xổ Số

Nhận Định Xổ Số

 

Nhận Đinh Xổ Số:

- Nhận đinh cặp chơi ngày, 3 ngày, dàn lô ngày những cặp số đẹp nhất được các chuyên gia của dautuxoso.com lựa chọn và phân tích kỹ càng.

- Chơi đúng phương pháp, không tất tay và đánh lệch với bất kỳ cặp nào.

 

 

nhận đinh xổ số ngày 06/07/17

 

Nhận định xổ số ngày 06/07:

- dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày  ngày 05/07- 11/07: chạm 0, chạm 5

- lotto tham khảo 46,64  nuôi 2 ngày, nay ngày 1

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

 

nhận đinh xổ số ngày 05/07/17

 

Nhận định xổ số ngày 25/02:

- dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày  ngày 05/07- 11/07: chạm 0, chạm 5

- lotto tham khảo 45,54  nuôi 2 ngày, nay ngày 1

( Ăn 45 ngày 1)

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

 

nhận đinh xổ số ngày 02/07/17

 

Nhận định xổ số ngày 21/02:

- dàn đặc biệt 36 số nuôi 3 ngày  ngày 02/07- 05/07: chạm 0, chạm 5

- lotto tham khảo 16,61 nuôi 3 ngày, nay ngày 1 ( Ăn 61 ngày 2)

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

 

nhận đinh xổ số ngày 21/05/17

 

Nhận định xổ số ngày 21/05:

- dàn đặc biệt 36 số nuôi tuần từ ngày 21/06- 27/06: chạm 0, chạm 5 ( Ăn chạm 5 ngày 2)

- lotto tham khảo 23,32 nuôi 3 ngày, nay ngày 1

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

 

 

nhận đinh xổ số ngày 14/05/17

 

Cặp nhận đinh: 

- Cặp 3 ngày:

46,64  nay ngày 1, vào tiền theo tỉ lệ 1-3-10

Vi Dụ: áp dụng với vốn 10tr

14/05: 37,73 x 10đ.

Tối sẽ áp dụng pp nuôi 3 ngày lũy tiến vào mục này ( ngày nào có 1 cặp nuôi 3 ngày, tháng đủ 30 cặp, an toàn ae chi vốn làm 3 phần liên tục chiến, nếu ai đánh dừng khung hoặc cắt quãng 1 khung thua chúng tôi không chịu trách nhiệm.)

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

nhận đinh xổ số ngày 13/05/17

 

Cặp nhận đinh: 

- Cặp 3 ngày:

46,64  nay ngày 1, vào tiền theo tỉ lệ 1-3-10

Vi Dụ: áp dụng với vốn 10tr

13/05: 46,64 x 10đ.

14/05: 46,64 x 30đ.

Tối sẽ áp dụng pp nuôi 3 ngày lũy tiến vào mục này ( ngày nào có 1 cặp nuôi 3 ngày, tháng đủ 30 cặp, an toàn ae chi vốn làm 3 phần liên tục chiến, nếu ai đánh dừng khung hoặc cắt quãng 1 khung thua chúng tôi không chịu trách nhiệm.)

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

nhận đinh xổ số ngày 04/05/17

 

Cặp nhận đinh: 

- Lotto chơi 2 ngày:

26,62 nay ngày 1. vào tiền tỉ lệ 1-3

- Cặp 3 ngày:

16,61 nay ngày 1, vào tiền theo tỉ lệ 1-3-10

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

nhận đinh xổ số ngày 25/04/17

 

Cặp nhận đinh: 44,99

- Nhiều đường bạc nhớ ngày cuối đẹp

- Tần xuất trong chu kỳ 30 ngày rất ổn.

- Kết hợp với 1 vài đường cầu xuất hiện trong bảng kết quả vài ngày gần đây.

==> Chơi 2 cặp này vui vẻ trong ngày và ghi xiên  rẻ thì chơi xiên quay 4

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

nhận đinh xổ số ngày 21/04/17

 

Cặp nhận đinh: 08,80,37,73

- Nhiều đường bạc nhớ ngày cuối đẹp

- Tần xuất trong chu kỳ 30 ngày rất ổn ( trung bình 2 ngày ra 1 nháy)

- Kết hợp với 1 vài đường cầu xuất hiện trong bảng kết quả vài ngày gần đây.

==> Chơi 2 cặp này vui vẻ trong ngày và ghi xiên  rẻ thì chơi xiên quay 4

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

nhận đinh xổ số ngày 20/04/17

 

Cặp nhận đinh: 08,80

- Nhiều đường bạc nhớ đẹp

- Tần xuất trong chu kỳ 30 ngày rất ổn ( trung bình 2 ngày ra 1 nháy)

- Kết hợp với 1 vài đường cầu xuất hiện trong bảng kết quả vài ngày gần đây.

==> Cặp này chơi trong 2 ngày khá ổn.

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày