Dàn Đặc Biệt 30 - 40 Số

Dàn Đặc Biệt 30 - 40 Số

 

Dàn đặc biệt 30 - 40 số chơi ngày

Lưu ý: Chỉ chơi được với giá trên 1 ăn 90 hoặc cắt phế 25% trở lên

- Dàn được lựa chọn theo nhiều phương pháp thống kê đặc biệt từ năm 2005 ( đặc biệt về theo đặc biệt, các phương pháp loại chạm và tổng...) và kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của đội ngũ chuyên gia của dautuxoso.com.

Mục tiêu:

Kiếm lợi nhuận trên 100% vốn cho mỗi tháng.

Cách chơi: 

Áp dụng với số vốn 5tr:

- mỗi ngày x 30k/ số.

Chú ý:

- Không chơi tất tay và chơi lệch tiền mỗi số ở bất cứ chu kỳ nào.

- Chơi song song với dàn 50-65 số

 

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 05/07/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%

Ngày 05/07 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 4,9 , đầu2, 4,9  đít 6,9

0: 00,01,02,05,08

1: 10,11,14,15,18,19

3: 32,33,34,35,38,39

5: 50,51,52,53,54,55

6: 60,62,63,64,65,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,88,89

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 22/06/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 22/06 dàn 38 số x 50k/số  : 

loại tổng 6, ,kép,  chạm 2,7 , đít 0 đầu 9

 

0: 01,03,04,05,08,09

1: 13,14,16,18,19

3: 31,34,35,38,39

4: 41,43,45,46,48,49

5: 53,54,56,58,59

6: 61,63,64,65,68,69

8: 81,83,84,86,89

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 21/06/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 20/06 dàn 46 số x 50k/số  : 

loại tổng 4,6,8 ,kép,  đầu 4,7 , dít 0

 

: 01,02,03,05,07,09

1: 12,14,16,18,19

2: 21,23,25,27,28,29

3: 32,34,37,38,39

5: 52,54,56,57,58

6: 61,63,64,65,67,69

8: 81,82,83,84,87,89

9: 91,92,93,94,95,96,98

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 02/06/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 02/06 dàn 46 số x 50k/số  : 

 loại tổng 2,kép,  đầu 3,4 , dít 0,4,6

 

0: 01,03,05,07,08,09

1: 12,13,15,17,18,19

2: 21,23,25,27,28,29

4: 41,42,43,45,47,49

5: 51,52,53,58,59

7: 71,72,73,75,78,79

8: 81,82,83,85,87,89

9: 91,92,95,97,98

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 01/06/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 01/06 dàn 46 số x 50k/số  : 

 loại tổng 0,2,, kép, đầu 1,6  đít 3,5

 

0: 01,04,06,07,08,09

2: 21,24,26,27,29

3: 30,32,34,36,38

4: 40,41,42,47,49

5: 50,51,52,54,56,58,59

7: 70,71,72,74,76,78,79

8: 80,81,86,87,89

9: 90,92,94,96,97,98

( Ăn 30 )

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 29/05/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 29/05 dàn 41 số x 50k/số  :  loại tổng 3,5 và kép, đít 5,7  đầu 5,6

 

0: 01,02,04,06,08,09

1: 10,13,16,18,19

2: 20,24,26,28,29

3: 34,38,39

4: 40,42,43,46,48

7: 70,71,72,73,74,79

8: 81,82,83,84,86,89

9: 90,91,92,93,98

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 26/05/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 26/05 dàn 42 số x 50k/số  :   loại đít lẻ và kép

 

0: 02.04.06,08

1: 10,12,14,16,18

2: 20,24,26,28

3: 30,32,34,36,38

4: 40,42,46,48

5: 50,52,54,56,58

6: 60,62,64

7: 70,72,74,76,78

8: 82,84

9: 90,92,94,96,98

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 23/05/17

 

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 23/05 dàn 39 số x 50k/số  :   Loại tổng 2,4,5,7 và kép, đít 2

 

0: 01,06,08,09

1: 10,15,17,18,19

2:24,26,27,28,29

3: 35,36,37,38

4: 45,46,47

5: 51,53,54,56,

6: 60,63,64,65

7: 71,73,74,79

8: 80,81,83

9: 90,91,97

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 24/05/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 24/05 dàn 43 số x 50k/số  :   Loại tổng 4,7, kép và đít 2,7, đầu 5,8

 

0: 01,03,05,06,08,09

1: 10,14,15,18,19

2: 20,21,23,24,26,28,29

3: 30,35,36,38,39

4: 41,45,46,48

6: 60,63,64,65,69

7: 70,73,74,75,76,78,79

9: 90,91,93,96

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 30-40 số chơi trong ngày 21/05/17

 

Áp dụng với vốn 5tr ( Phế 20%):

Ngày 21/05 dàn 45 số x 50k/số  :   Loại tổng 0,3,5 và kép, đít 0,2 đầu 3

0: 01,04,06,07,08,09

1: 13,15,16,17,18

2: 24,25,26,27,29

4: 42,43,45,47,48

5: 51,53,54,56,57,59

6: 61,63,65,68

7: 71,74,75,79

8: 80,81,83,84,86,89

9: 93,95,97,98

 

Lưu ý: Ai chơi dàn 50-60 số thì mới chơi dàn 30-40 số và đánh bằng 1/3 tiền  dàn 5-60 số

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày