Dàn Đặc Biệt 50 - 60 Số

Dàn Đặc Biệt 50 - 60 Số

 

Dàn đặc biệt 50 - 65 số chơi ngày

Lưu ý: Chỉ chơi được với giá trên 1 ăn 90 hoặc cắt phế 25% trở lên

- Dàn được lựa chọn theo nhiều phương pháp thống kê đặc biệt từ năm 2005 ( đặc biệt về theo đặc biệt, các phương pháp loại chạm và tổng...) và kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của đội ngũ chuyên gia của dautuxoso.com.

Mục tiêu:

Kiếm lợi nhuận trên 100% vốn cho mỗi tháng.

Cách chơi: 

Áp dụng với số vốn 10tr:

- mỗi ngày x 50k/ số.

Chú ý:

- Không chơi tất tay và chơi lệch tiền mỗi số ở bất cứ chu kỳ nào.

 

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 08/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

08/07: 65  số x 50 k/số  Loại tổng 3,7, đầu 8 đít 6

0: 00,01,02,04,05,08,09

1: 10,11,13,14,15,17,18,19

2: 20,22,23,24,27,28,29

3: 31,32,33,35,37,38,39

4: 40,41,42,44,45,47

5: 50,51,53,54,55,57,59

6: 60,62,63,64,65,68,69

7: 71,72,73,74,75,77,78,79

9: 90,91,92,93,95,97,99

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 07/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 07/07 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 6,7, đầu 2, đít 1

0: 00,02,03,04,05,08,09

1: 10,12,13,14,17,18,19

3: 30,32,35,36,37,38,39

4: 40,44,45,46,47,49

5: 50,53,54,55,56,57,58,59

6: 62,63,64,65,66,67,68,69

7: 72,73,74,75,76,77,78

8: 80,83,84,85,87

9: 90,92,93,94,95,96,99

 ( Ăn 94)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 06/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 06/07 dàn 63 số x 50k/số  :  loại  tổng 3,4 , đit 6,4 

0: 00,01,02,05,07,08

1: 10,11,15,17,18,19

2: 20,23,25,28,29

3: 32,33,35,37,38,39

4: 41,42,43,45,47,48

5: 50,51,52,53,55,57

6: 60,62,63,65,69

7: 70,71,72,73,75,78,79

8: 80,81,82,83,87,88,89

9: 90,91,92,93,97,98,99

 ( Ăn 82)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 05/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 05/07 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 4,9 , đầu2, 4, đít 6

0: 00,01,02,05,07,08

1: 10,11,14,15,17,18,19

3: 32,33,34,35,37,38,39

5: 50,51,52,53,54,55,57

6: 60,62,63,64,65,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

9: 90,91,92,93,97,98,99

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 30/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 30/06 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 3,đàu 7,9, đít 6

0: 00,01,02,04,05,07,08,09

1: 10,11,13,14,15,17,18,19

2: 20,22,23,24,25,28,29

3: 31,32,33,34,35,37,38,39

4: 40,41,42,43,44,45,47,48

5: 50,51,52,53,54,55,57,59

6: 60,62,63,64,65,68,69

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

( Ăn 09)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 27/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 27/06 dàn 56 số x 50k/số  :  loại  tổng 5 , chạm 2,7 

0: 00,01,03,04,06,08,09

1: 10,11,13,15,16,18,19

3: 30,31,33,34,35,38,39

4: 40,43,44,45,46,48,49

5: 51,53,54,55,56,58,59

6: 60,63,64,65,66,68

8: 80,81,83,84,85,86,88,89

9: 90,91,93,94,95,98,99

( Ăn 03)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 25/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 25/06 dàn 53 số x 50k/số  :  loại kép,  chạm 2,7 

0: 01,03,04,05,06,08,09

1: 10,13,14,15,16,18,19

3: 30,31,34,35,38,39

4: 40,41,43,45,46,48,49

5: 50,51,53,54,56,58,59

6: 60,63,64,65,68,69

8: 80,81,83,84,86,89

9: 90,91,93,94,95,96,98

( Ăn 96)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 24/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 24/06 dàn 54 số x 50k/số  :  loại kép,  chạm 2,7 

0: 01,03,04,05,06,08,09

1: 10,13,14,15,16,18,19

3: 30,31,34,35,38,39

4: 40,41,43,45,46,48,49

5: 50,51,53,54,56,58,59

6: 60,61,63,64,65,68,69

8: 80,81,83,84,86,89

9: 90,91,93,94,95,96,98

( Ăn 61)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 21/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 20/06 dàn 59 số x 50k/số  :  loại tổng 6,8 ,kép,  đầu 7 , dít 0

 

0: 01,02,03,04,05,07,09

1: 12,13,14,16,18,19

2: 21,23,25,27,28,29

3: 31,32,34,37,38,39

4: 41,43,45,46,47,48,49

5: 52,54,56,57,58,59

6: 61,63,64,65,67,68,69

8: 81,82,83,84,86,87,89

9: 91,92,93,94,95,96,98

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 05/06/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 05/06 dàn 59 số x 50k/số  :  loại tổng 2,3 ,kép,  đầu 3, dít ,6

 

0: 01,04,05,07,08,09

1: 10,13,14,15,17,18,19

2: 23,24,25,27,28,29

4: 40,41,42,43,45,47

5: 50,51,52,53,54,59

6: 60,61,62,63,64,65,68,69

7: 70,71,72,73,74,78,79

8: 80,81,82,83,86,87,89

9: 90,91,92,95,97,98

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày