Dàn Đặc Biệt 80 Số

Dàn Đặc Biệt 80 Số

 

Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp trong 7 ngày.

Lưu ý: Chỉ chơi được với giá trên 1 ăn 90 hoặc cắt phế 25% trở lên

Vốn đầu tư 2tr:

Cách chơi:

Ngày 1 chơi 20k/con.

Ngày 2: dùng gốc và lãi ngày thứ 1 

Ngày 3.4.5,6,7 như trên.

- Sau 3 ngày ăn thông rút tiền gốc về còn đâu tiếp tục gấp thếp

hết chu kỳ 7 ngày quay vê bước ban đầu.

 

 

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 08/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 08/07 dàn 77 số gấp thếp 7 ngày

08/07: ngày 4 x 60 k/số  Loại tổng 3,7

0: 00,01,02,04,05,06,08,09

1: 10,11,13,14,15,17,18,19

2: 20,22,23,24,26,27,28,29

3: 31,32,33,35,36,37,38,39

4: 40,41,42,44,45,46,47

5: 50,51,53,54,55,56,57,59

6: 60,62,63,64,65,66,68,69

7: 71,72,73,74,75,77,78,79

8: 80,81,83,84,87,88

9: 90,91,92,93,95,96,97,99

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 07/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 07/07 dàn 77 số gấp thếp 7 ngày

07/07: ngày 3 x 60 k/số  Loại tổng 6,7

0: 00,01,02,03,04,05,08,09

1: 10,11,12,13,14,17,18,19

2: 20,21,22,23,26,27,28,29

3: 30,31,32,35,36,37,38,39

4: 40,41,44,45,46,47,49

5: 50,53,54,55,56,57,58,59

6: 62,63,64,65,66,67,68,69

7: 71,72,73,74,75,76,77,78

8: 80,81,83,84,85,87

9: 90,91,92,93,94,95,96,99

 ( Ăn 94)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 06/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 06/07 dàn 75 số gấp thếp 7 ngày

06/07: ngày 2 x 40 k/số  Loại tổng 3 , 4

0: 00,01,02,05,06,07,08

1: 10,11,14,15,,17,18,19

2: 20,23,24,25,26,28,29

3: 32,33,34,35,37,38,39

4: 41,42,43,44,45,46,47,48

5: 50,51,52,53,54,55,56,57

6: 60,62,63,64,65,66,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

9: 90,91,92,93,96,97,98,99

 ( Ăn 82)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 05/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 05/07 dàn 76 số gấp thếp 7 ngày

05/07: ngày 1 x 20 k/số  Loại tổng 3 , 4

0: 00,01,02,05,06,07,08

1: 10,11,14,15,16,17,18,19

2: 20,23,24,25,26,28,29

3: 32,33,34,35,37,38,39

4: 41,42,43,44,45,46,47,48

5: 50,51,52,53,54,55,56,57

6: 60,62,63,64,65,66,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

9: 90,91,92,93,96,97,98,99

( Ăn 16)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 30/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 30/06 dàn 79 số gấp thếp 7 ngày

30/06: ngày 1 x 20 k/số  Loại tổng 3 , đầu 7

0: 00,01,02,04,05,06,07,08,09

1: 10,11,13,14,15,16,17,18,19

2: 20,22,23,24,25,26,28,29

3: 31,32,33,34,35,37,38,39

4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48

5: 50,51,52,53,54,55,56,57,59

6: 60,62,63,64,65,66,68,69

8: 80,81,82,83,84,86,87,88,89

9: 90,91,92,93,95,96,97,98,99

( Ăn 09)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 27/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 27/06 dàn 79 số gấp thếp 7 ngày

27/06: ngày 7 x 130 k/số  Loại tổng 5 , đầu 7

0: 00,01,02,03,04,06,07,08,09

1: 10,11,12,13,15,16,17,18,19

2: 20,21,22,24,25,26,28,29

3: 30,31,33,34,35,37,38,39

4: 40,42,43,44,45,46,47,48,49

5: 51,52,53,54,55,56,57,58,59

6: 60,62,63,64,65,66,67,68

8: 80,81,82,83,84,85,86,88,89

9: 90,91,92,93,94,95,97,98,99

( Ăn 03)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 26/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 26/06 dàn 79 số gấp thếp 7 ngày

26/06: ngày 6 x 100 k/số  Loại tổng 5 , đầu 7

0: 00,01,02,03,04,06,07,08,09

1: 10,11,12,13,15,16,17,18,19

2: 20,21,22,24,25,26,27,28,29

3: 30,31,33,34,35,37,38,39

4: 40,42,43,44,45,46,47,48,49

5: 51,52,53,54,55,56,57,58,59

6: 60,62,63,64,65,66,67,68

8: 80,81,82,83,84,85,86,88,89

9: 90,91,92,93,94,95,97,98,99

( Ăn 27 ngày 1)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 25/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 25/06 dàn 77 số gấp thếp 7 ngày

25/06: ngày 5 x 70 k/số  Loại    kép, đầu 7

0: 01,02,03,04,05,06,07,08,09

1: 10,12,13,14,15,16,17,18,19

2: 20,21,24,25,26,27,28,29

3: 30,31,34,35,37,38,39

4: 40,41,42,43,45,46,47,48,49

5: 50,51,52,53,54,56,57,58,59

6: 60,62,63,64,65,67,68,69

8: 80,81,82,83,84,85,86,87,89

9: 90,91,92,93,94,95,96,98

( Ăn 96)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 24/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 24/06 dàn 70 số gấp thếp 7 ngày

24/06: ngày 4 x 70 k/số  Loại tông 5  và kép, đầu 7

0: 01,02,03,04,06,07,08,09

1: 10,12,13,15,16,17,18,19

2: 20,21,24,25,26,27,28,29

3: 30,31,34,35,37,38,39

4: 40,42,43,45,46,47,48,49

5: 51,52,53,54,56,57,58,59

6: 60,61,62,63,64,65,67,68

8: 80,81,82,83,84,85,86,89

9: 90,91,92,93,94,95,98

( Ăn 61)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 23/06/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 23/06 dàn 78 số gấp thếp 7 ngày

23/06: ngày 3 x 50 k/số  Loại tông 6  và kép

0: 01,02,03,04,05,07,08,09

1: 10,12,13,14,16,17,18,19

2: 20,21,23,25,26,27,28,29

3: 30,31,32,34,35,37,38,39

4: 40,41,43,45,46,47,48,49

5: 50,52,53,54,56,57,58,59

6: 61,62,63,64,65,67,68,69

7: 70,71,73,74,75,76

8: 80,81,82,83,84,86,87,89

9: 90,91,92,93,94,95,96,98

( Ăn 23)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày