Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 08/07/17

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 08/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

08/07: 65  số x 50 k/số  Loại tổng 3,7, đầu 8 đít 6

0: 00,01,02,04,05,08,09

1: 10,11,13,14,15,17,18,19

2: 20,22,23,24,27,28,29

3: 31,32,33,35,37,38,39

4: 40,41,42,44,45,47

5: 50,51,53,54,55,57,59

6: 60,62,63,64,65,68,69

7: 71,72,73,74,75,77,78,79

9: 90,91,92,93,95,97,99

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày