dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 08/07/17

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 08/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 08/07 dàn 77 số gấp thếp 7 ngày

08/07: ngày 4 x 60 k/số  Loại tổng 3,7

0: 00,01,02,04,05,06,08,09

1: 10,11,13,14,15,17,18,19

2: 20,22,23,24,26,27,28,29

3: 31,32,33,35,36,37,38,39

4: 40,41,42,44,45,46,47

5: 50,51,53,54,55,56,57,59

6: 60,62,63,64,65,66,68,69

7: 71,72,73,74,75,77,78,79

8: 80,81,83,84,87,88

9: 90,91,92,93,95,96,97,99

 

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày