Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 07/07/17

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 07/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 07/07 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 6,7, đầu 2, đít 1

0: 00,02,03,04,05,08,09

1: 10,12,13,14,17,18,19

3: 30,32,35,36,37,38,39

4: 40,44,45,46,47,49

5: 50,53,54,55,56,57,58,59

6: 62,63,64,65,66,67,68,69

7: 72,73,74,75,76,77,78

8: 80,83,84,85,87

9: 90,92,93,94,95,96,99

 ( Ăn 94)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày