dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 07/07/17

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 07/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 07/07 dàn 77 số gấp thếp 7 ngày

07/07: ngày 3 x 60 k/số  Loại tổng 6,7

0: 00,01,02,03,04,05,08,09

1: 10,11,12,13,14,17,18,19

2: 20,21,22,23,26,27,28,29

3: 30,31,32,35,36,37,38,39

4: 40,41,44,45,46,47,49

5: 50,53,54,55,56,57,58,59

6: 62,63,64,65,66,67,68,69

7: 71,72,73,74,75,76,77,78

8: 80,81,83,84,85,87

9: 90,91,92,93,94,95,96,99

 ( Ăn 94)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày