Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 06/07/17

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 06/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 06/07 dàn 63 số x 50k/số  :  loại  tổng 3,4 , đit 6,4 

0: 00,01,02,05,07,08

1: 10,11,15,17,18,19

2: 20,23,25,28,29

3: 32,33,35,37,38,39

4: 41,42,43,45,47,48

5: 50,51,52,53,55,57

6: 60,62,63,65,69

7: 70,71,72,73,75,78,79

8: 80,81,82,83,87,88,89

9: 90,91,92,93,97,98,99

 ( Ăn 82)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày