dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 06/07/17

dàn đặc biệt 80 số gấp thếp ngày 06/07/17

 

Áp dụng với số vốn 5tr ( Phế 20%)

Dàn đặc biệt miền Bắc ngày 06/07 dàn 75 số gấp thếp 7 ngày

06/07: ngày 2 x 40 k/số  Loại tổng 3 , 4

0: 00,01,02,05,06,07,08

1: 10,11,14,15,,17,18,19

2: 20,23,24,25,26,28,29

3: 32,33,34,35,37,38,39

4: 41,42,43,44,45,46,47,48

5: 50,51,52,53,54,55,56,57

6: 60,62,63,64,65,66,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

9: 90,91,92,93,96,97,98,99

 ( Ăn 82)

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày