Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 05/07/17

Dàn đặc biệt 50-65 số chơi trong ngày 05/07/17

 

Áp dụng với vốn 10tr ( Phế 20%):

Ngày 05/07 dàn 62 số x 50k/số  :  loại  tổng 4,9 , đầu2, 4, đít 6

0: 00,01,02,05,07,08

1: 10,11,14,15,17,18,19

3: 32,33,34,35,37,38,39

5: 50,51,52,53,54,55,57

6: 60,62,63,64,65,69

7: 70,71,72,73,74,75,78,79

8: 80,81,82,83,84,87,88,89

9: 90,91,92,93,97,98,99

- Nhận đinh xổ số

- Dàn đặc biệt 30-40 số

- Dàn đặc biệt 50 - 60 số

- Dàn đặc biệt 80 số gấp thếp 7 ngày